Thông tin chuyển khoản

vietcombank-thanglong 


Tên tài khoản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI DỊCH VỤ DU LỊCH VÉ MÁY BAY THĂNG LONG
Chi Nhánh: NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM, CN HỒ CHÍ MINH  
Số Tài Khoản VND :  0071001079618 

Chi Nhánh: NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM, CN BÌNH TÂY  

Số Tài Khoản USD: 0251371025900


============================================================================== 


HD-thanglong 


Tên tài khoản : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI DỊCH VỤ DU LỊCH VÉ MÁY BAY THĂNG LONG
Chi Nhánh: NGÂN HÀNG TMCP Phát Triển TP.Hồ Chí Minh – CN Nguyễn Trãi
Số tài khoản VND :0047 0407 0011 844 

============================================================================== 
Tên tài khoản : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH VÉ MÁY BAY THĂNG LONG

Chi Nhánh: NGÂN HÀNG Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín – CN Hoa Việt
Số tài khoản VND :060181576149


============================================================================== 


ACB-thanglong 


Tên tài khoản : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI DỊCH VỤ DU LỊCH VÉ MÁY BAY THĂNG LONG
Chi Nhánh: NGÂN HÀNG TMCP Á Châu - CN Chợ Lớn
Số tài khoản VND : 298 376 59 


============================================================================== 


logo Techcombank 


Tên tài khoản : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI DỊCH VỤ DU LỊCH VÉ MÁY BAY THĂNG LONG
Chi Nhánh: NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM –  CN TAY SAI GON 
Số tài khoản: (VND) : 14020068394019
                        


============================================================================== 
Tên tài khoản :CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI DỊCH VỤ DU LỊCH VÉ MÁY BAY THĂNG LONG
Chi Nhánh : Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn CN Sài Gòn 
 Số tài khoản: 1600201448970


============================================================================== 


vpbank-thanglong 


 Tên tài khoản :CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI DỊCH VỤ DU LỊCH VÉ MÁY BAY THĂNG LONG
Chi Nhánh: Ngân Hàng TMCP Viêt Nam Thịnh Vượng  – CN Cộng Hòa 
Số tài khoản: 63818957 
============================================================================== Tên tài khoản :
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI DỊCH VỤ DU LỊCH VÉ MÁY BAY THĂNG LONG
Chi Nhánh:Ngân Hàng Đông Á - CN Nguyễn Trãi
Số tài khoản:016 613 360 001 

============================================================================== 
 Tên tài khoản :
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI DỊCH VỤ DU LỊCH VÉ MÁY THĂNG LONG
Chi Nhánh:Ngân Hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam
Số tài khoản: 1301 000192 1253

==============================================================================